Monday, August 19, 2013

ಬದುಕು

ಬದುಕು ಭರವಸೆಯಲ್ಲ;
ಹೇಳದೆಕೇಳದೆ ಕೈತುಂಬ ಕೊಡುವುದು
ಕಳೆದರೆ ಮತ್ತೀವೆನೆನುವುದಿಲ್ಲ.
 
ಬದುಕು ಆಣೆಯಲ್ಲ;
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ನಡಕೊಳ್ಳುವುದು,
ಸಂಶಯಿಸಿದರೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳುವುದಿಲ್ಲ.
 
ಬದುಕು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ;
ಸತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಒದಗುವುದು
ಸುಳ್ಳೆಂದರೆ ನಂಬಿಸಲೆತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 
ಬದುಕು ದ್ರೋಹಿಯಲ್ಲ;
ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೈಹಿಡಿದೊಯ್ಯುವುದು
ಮೊದಲೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿವುದಿಲ್ಲ.
 
ಬದುಕು ಕನಸಲ್ಲ;
ನಡುಗಿಸುವ ಬವಣೆಚಳಿಗೆ ಕನಸ ಚಾದರ ಹೊದಿಸುವುದು
ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಚಳಿಯೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ..
 
ಬದುಕು ಕಣ್ಣ ನೋಟವಲ್ಲ;
ಮೀರಿಯೂ ಇರುವದ್ದು ತೋರಿಸುವುದು
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 
ಬದುಕು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ;
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದು
ಮನಸು ಜಡ್ಡಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕೊದಗುವುದಿಲ್ಲ.
 
ಬದುಕು ಬರೀ ಪ್ರೇಮವೂ ಅಲ್ಲ;
ಪ್ರೀತಿಯನೇ ಮೊಗೆಮೊಗೆದೆದುರು ತರುವುದು
ದ್ವೇಷವನೇ ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲವೆನುವುದೂ ಇಲ್ಲ...

1 comment:

  1. ಬದುಕು ನನ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾತರಿಗೆ
    ಶಾಪ.....

    ReplyDelete