Saturday, August 8, 2015

ಅದೋ ಆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಂದು  ಸಂಜೆಮಲ್ಲಿಗೆ ನಸುನಸುಕಲಿ ಅರಳಿತ್ತು;
ಮನದಂಗಣ ರಂಗುಪಡುವಣ, ದುಂಬಿರೆಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಬ್ಬ!
ಅದರಿಂದೀಚೆಗೆ ಸಂಜೆಗಷ್ಟೇ ಅರಳುತಿದೆ;
ಹಾಗೆ ಹೊತ್ತುಗೊತ್ತದಕೂ ಗೊತ್ತು.

ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿರುಬಿಸಿಲ ನಡು ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಡ ಸುರಿದಿತ್ತು
ಕಣ್ಣಿನಂಗಳ ಪಸೆಪಸೆ, ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಬ್ಬ!
ತುಸುವೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೋಡ ಚದುರಿತ್ತು;
ಕಾಲನಿಯಮವದಕೂ ಗೊತ್ತು.

ಪಾರಿಜಾತದ ಗೆಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗೂಡಲಿ ತತ್ತಿಯೊಡೆದು ಮರಿ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಬಾಳಿನಂಗಳ ತುಂಬುಭರವಸೆ, ಬೆಳ್ದಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಹಬ್ಬ!
ಮರಿ ಹಾರಿ ಗೂಡುರುಳುವ ಭಯದಲೇ ಈಗೀಗ ಬೆಳಗಾಗುತಿದೆ;
ನನಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗೊತ್ತು.

No comments:

Post a Comment