Tuesday, December 18, 2012

ಪ್ರೇಮವೇ...


----------------------------

ಕಣಿವೆಗಿಳಿದಾಗ ನಾನು,

ನೀ ಹಿಡಿದೆಳೆದೆ, ನಾ ಮೇಲೆದ್ದೆ...

ಹಿಡಿಯಷ್ಟಾದಾಗ ನಾನು,

ನೀ ಅರಳಿಸಿದೆ, ನಾ ಹೂವಾದೆ..

ಮೌನವಾದಾಗ ನಾನು,

ನೀ ದನಿಯಾದೆ, ನಾ ಮಾತಾದೆ.

ಕಳಕೊಂಡಾಗ ನಾನು,

ನೀ ಹುಡುಕಾಟವಾದೆ, ನಾ ಪಡಕೊಂಡೆ...ಕತ್ತಲಡರಿದಾಗ, ಬೆಪ್ಪಾವರಿಸಿದಾಗ

ನೀ ಬೆಳಕಾದೆ, ನಾ ಕಣ್ತೆರೆದೆ.

ಮುಳುಗುತಿದ್ದಾಗ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಾಗ

ಪ್ರಾಣವಾಯುವಾದೆ, ನಾ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ.

ಜಾರಿಬಿದ್ದಾಗ, ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ,

ಮೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಸವರಿದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮರೆತೆ..

ನೋಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ,

ನೀ ಅಮೃತವಾದೆ, ನಾ ಜೀವವಾದೆ.ಸಾಗುತಲೇ ಮುಂದೆ ಸೋತುಹೋದಾಗ,

ನೀ ಹೆಗಲನಿತ್ತೆ, ನಾನೊರಗಿಕೊಂಡೆ.

ಹಾಡುತಲೇ ಒಮ್ಮೆ ತಾಳ ತಪ್ಪಿದಾಗ,

ನೀ ಲಯವಿತ್ತೆ, ನಾ ಅನುಸರಿಸಿದೆ.

ಬಾಳಯಾತ್ರೆಯಲೊಮ್ಮೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ,

ನೀನೆದುರಾದೆ, ನಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ.

ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಮೈಮನ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ,

ನೀ ಹಸಿರಾದೆ, ನಾ ಮೊಗೆದುಕೊಂಡೆ....ಪ್ರೇಮವೇ, ನಿನ್ನಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲ..

ನೀನೊದಗುವೆಡೆ ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ....

ಸೋಲಿಗೊದಗುವ ನಿನ್ನ ಪರಿಯಿದೆಯಲ್ಲಾ...,

ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬೇಕು ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ.

No comments:

Post a Comment