Wednesday, December 26, 2012

ಮನದ ಹಾರಾಟ


-----------------------

ಮೊದಲೇ ಮಂಗ, ಸೆರೆ ಬೇರೆ ಕುಡಿದು,

ಮನದ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಹಾರಾಟ...

ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ..ನೆಲದ ಮೇಲಿಲ್ಲ ನಡೆ..

ನಿರ್ಬಲ ಕೊಂಬೆಯಲೇ ತೂಗಾಟ ತೊನೆದಾಟ....

ಜರೆದುದಕೂ ನೆಲದ ಮೇಲಿಲ್ಲ...

ಜರಿದು ಪಾತಾಳಕೆ...ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲ ದೋಣಿ...

ಯತಾರ್ಥ ಮರೆ, ಅಪಾರ್ಥದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು...

ಸತ್ಯದೆದುರು ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ತಲೆಕೆರೆದು,

ಸುಳ್ಳ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ತಲೆಹೇನು ತಿಂದು,

ಆತ್ಮರತಿ ಕಂದನಂತೆ ಎದೆಗವಚಿ,

ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ನಿಲದೆ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೆಲವಿರದೆ...

ತುದಿಗಾಲ ಪಯಣ...ಕಾಲೂರದು...

ತಟ್ಟನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ... ಈ ಮರ ಸಲ್ಲ....

ಹಣ್ಣು, ನೆರಳು, ಹಕ್ಕಿಬಳಗ, ಸ್ವನೆಲೆಯನೂ ...

ತೊರೆದು ನಡೆದೆಡೆ ನೀರಿಲ್ಲ.....

ಏನಿಲ್ಲದೆಡೆ ಇದೆಯೆನುತ,

ಇದ್ದೆಡೆ ಹಿತವಲ್ಲದ ಭ್ರಮೆಯಲಿ...

ಕಣ್ತೆರೆದುದಕಿಂತ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು...

ಹಿಂದುಮುಂದೆಲ್ಲ ಅಂಥದೇ ಸಂತೆ,

ಸೆಳೆಯುತ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ..

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜೈಕಾರ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಛೀಮಾರಿ..

ಆತ್ಮದ ದನಿಯುಡುಗಿದ ಚಾಂಚಲ್ಯದಾಟ

ಮಂಗನನೂ ಮೀರಿಸಿತ್ತು.....

No comments:

Post a Comment