Thursday, December 27, 2012

ಸರದಿ...


------------------------

ಹೀಗೆಂದೂ ನಾ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ,

ತಾಯಿತಂದೆ, ಕರುಳಬಳ್ಳಿ,

ಪತಿ(ತ್ನಿ), ಮಗು, ಸಂಬಂಧಗಳು,

ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು,

ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರಹಿತ, ಲೋಕೋದ್ಧಾರ,

ಮನರಂಜನೆ, ಲೋಕಾನುರಾಗಗಳು,

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ, ಕರ್ತವ್ಯ,

ಅಭಿಮಾನ, ಗೆಳೆತನ, ಸಿದ್ಧಿಗಳು...

ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿಂತ ನಿನ್ನ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು,

ಹೊರಟಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು....

ಪರಿಭ್ರಮಣದೊಂದು ಬಿಂದಲೂ ನಾನಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆಯಲಿದ್ದೆ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆಯಂತೆ,

ಬಾಯ್ದೆರೆದು ಸಾವು ಹನಿಯೊಂದು ಬೇಡಿದಂತೆ.

ತಿರುಗಿ ನೋಡದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯೇ,

ತಲುಪದ್ದು ಉಪೇಕ್ಷೆಯೇ?

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿದ ಸಾವಿನನುಭವ,.

ಇಂಚಿಂಚೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ನಾನು, ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ....

ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ....ಮಂಚೂಣಿಯಲಿದ್ದೆ,

ಎಲ್ಲ ಕಾಲಲೊದ್ದಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ,

ನನ್ನುಸಿರಾದ ನಿನದರಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿತೋ ...ಬಿಡು...

ಇಷ್ಟು ಅವೇ ಕಳಚಿದ್ದು..ಇದೋ ಕೊಂಡಿ

ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನಾನೇ ಕಳಚುವೆ.

ಬಂಧನದ ಸರಪಳಿ ಕಡಿಯಲಿ..

ನೀನೂ ಮುಕ್ತ, ನಾನೂ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ.

ಎದುರು ನೋಡದೆ ಶುರುವಾದದ್ದು.

ಎದುರು ನೋಡಿದ ಕೊನೆಯೇ ಬರಲಿ..


ಮುಗಿಸಲಾದರೂ ಬಿಡು ನನ್ನ ಮೊದಲು.


ಸರದಿಯ ಕೊನೆ ಯಾರದೂ ಆಗದಿರಲಿ.No comments:

Post a Comment