Thursday, December 13, 2012

ಅದು ಅದೇ ನಲ್ಲ,


ನೀ ಕೂಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗೋಗೊಡುವದು,

ಕೂಗದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೂಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವದು,

ಮುಚ್ಚಿದೆವೆಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಿಂಬ ಮೂಡಿಸುವದು

ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಗೆಯ ದಿರಿಸುಡಿಸುವದು

ಒಡಲಾಳದಿ ಅರಳುವ ಅರಿವೇಳಿಸುವದು

ಮೈಮನಕೆ ತಾರುಣ್ಯ ನವೀಕರಿಸುವದು

ನಿನ್ನೆಗಿರದ ನಾವೀನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಇಂದಿಗೀವದು

ಎದ್ದ ಗಳಿಗೆಯೆ ಮೊಗಕೆ ತೃಪ್ತಿ ನತ್ತನೀವದು

ನಿದ್ದೆಯ ಹೊರಳಾಟಕೊಂದು ಕನಸಾಗುವದು,

ಕನಸಲೊಂದು ಮೆಲುರಾಗದಾಲಾಪವಾಗುವದು

ದಣಿದ ಹೊತ್ತಲಿ ಅಲ್ಲೆ ಅಮೃತ ಹನಿಯಿಸುವದು..ನಾ, ನೀ ಎಂಬಂತರವ ಶೂನ್ಯರೂಪಕೆ ತಂದು,

ಮಿಳಿತದಾನಂದದ ಉಡುಗೊರೆಯಿತ್ತುದಕೆ,

ಹೆಸರು ಬೇಕೇನು, ಹೊತ್ತುಗೊತ್ತು ಬೇಕೇನು?

ಉಕ್ತಜಾಗ, ಸೂಕ್ತರೂಪ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯಮುದ್ರೆ ಬೇಕೇನು?No comments:

Post a Comment