Sunday, December 16, 2012

ಹನಿಮುತ್ತು...


------------------

ಸರಿರಾತ್ರಿಗೆ ಘನಮೋಡದ ಕಪ್ಪಡರಿದಂತೆ...

ತಾರೆಮಿನುಗಿಗೆ ಬೆಳ್ದಿಂಗಳು ಬಿಳಿಯೆರೆದಂತೆ..

ಸಹಜತೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಮೆರುಗೀವುದಂತೆ ....

----------------------------------------------------

ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಸುರಿವ ಮಳೆಯ ಛೇಡಿಸಿ,

ಹನಿ ಮುನಿಸ ಕಾರಂಜಿ ಸಿಡಿಸಿದಂತೆ,

ಮೆಲುಮಾರುತ ತೆಂಗಿನಗರಿಯ ಛೇಡಿಸಿ,

ಒನಪಲಿ ಗರಿಯೆಳೆ ನರ್ತಿಸಿದಂತೆ,

ನಿನ್ನ ನೆನಪೂ ನೋಡು....

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೆತ್ತಗೆ

ಈ ಮನವ ಕಾಡಿಸಿ

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಾರಂಜಿ,

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಭಾವ ನರ್ತಿಸಿದಂತೆ...

----------------------------------------

ಭಾವ ಬಿದ್ದೇಳುವಾಗ ಎದೆನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಅಕ್ಷರಕೆ ಒದ್ದಾಟ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ

----------------------------

ನೀಲಾಕಾಶವ ಬಣ್ಣತುಂಬಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಲೆಗೆ

ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಂತ ನಿಲುವಿಗೆ

ಸೂರ್ಯ ಸಂಕೋಚದಿ ಮುಖಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ......

---------------------------------

No comments:

Post a Comment