Saturday, December 15, 2012

ತಲೆಕೆಳಗಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ


---------------------------

ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ.....

ವಸಂತವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಾಗಿ,

ಮುಗಿಲ ಕಾಣದೆ ನಲಿವ ನವಿಲಿಗಾಗಿ.

ಹಣ್ಣಿಲ್ಲದೆಯೂ ಮೊಳೆವ ಬೀಜಕಾಗಿ,

ಬೇರಿಲ್ಲದೆ ಚಿಗುರುವ ಹಸಿರಿಗಾಗಿ.

ಸಾಗರಕಲ್ಲದೆ ಸೊಗದಿ ಸಾಗೊ ನದಿಗಾಗಿ,

ಆವಿ,ಮೋಡ,ಹಿಮವಾಗದೊಂದು ಹನಿಜಲಕಾಗಿ.

ಮುಡಿಯ ಗುರಿಗಲ್ಲದೆ ಅರಳೊ ಹೂವಿಗಾಗಿ,

ದುಂಬಿಗಲ್ಲದೆ ತುಂಬೋ ಮಧುವಿಗಾಗಿ.

ಅವನಿಲ್ಲದ ಅವಳೊಳಗ ನಗುವಿಗಾಗಿ,

ಅವಳಲ್ಲದ ಅವನ ಕಣ್ಣ ಕನಸಿಗಾಗಿ.

ಇಳೆ ಬಾನಾಚಿಗಿನ ಬಂಧವೊಂದಕಾಗಿ,

ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಇರುವೊಂದಕಾಗಿ...ಕಾದಿದ್ದೆ, ಹಾದಿಯಲಿ ಈವರೆಗೆ ನಿನಗಾಗಿ,

ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ, ಅದರ ಪ್ರೀತಿಗೆ,

ನಿನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ, ಅದರ ಮೋಡಿಗೆ,

ನಿನ್ನಕ್ಷರಕೆ, ಮತ್ತದರ ಒಕ್ಕಣೆಗೆ

ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅದರ ಪ್ರೇಮಕೆ...

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕುತ್ತರವಿತ್ತು,

ನೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾ ನೀಡಲಿಲ್ಲ...

ತಿರುವಿರದ, ಕೊನೆಯಿರದ, ನೆರಳಿರದ ಹಾದಿಗೆ

ನಾ ವಯಸ ಹಾಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು....

ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಗಳಷ್ಟೇ....ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಖಾಲಿ

ಕಾಲ ನನ್ನ ನಾನಾಗುಳಿಸದ ವಿವಶತೆ....

ಕಾದದ್ದು ಬರದೆ ಬರದೆ, ನಡೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ...

ಬರಲಾರದುದಕೆ ಕಾವುದೇ ರೂಢಿಯಾಗಿ..


ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಹೀಗೆ.
No comments:

Post a Comment