Thursday, June 13, 2013

ಚದುರಂಗದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಲೇನಿದೆ, ಬರೀ ದಾಳ
ಆರೇ ಮುಖದಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಡೆಯಲಿ ನೂರು ಬವಣೆಯ ಗಾಳ...
-------------------------------------
ಎದುರಿನ ನಡೆಯೇನಿದ್ದರೂ ದಾಳ ಚಿಮ್ಮುವದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ವಶ
ಪ್ರಕಟ ಮುಖದಿ ಆರರಲೊಬ್ಬ ವೈರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾಲದ ಕೆಲಸ
--------------------------------------------------
ರೋಗ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾವ ನನ್ನದೇ
ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಷಣ ನಾ ನಿರೋಗಿಯೆಂದರ್ಥವೇ?!

No comments:

Post a Comment