Friday, June 14, 2013


ಪಂಚಮಿಯ ಚಂದ್ರನ ತೋರಿಸಿ ಅಂದೆ.."ಥೇಟ್ ನಿನ್ನಂತೆ"
ತುಂಡುಚಂದ್ರನಿಂದಿಳಿದು ಮುನಿಸವನ ಕಣ್ತುಂಬಿತು...
ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದೆ... "ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ದೊರೆ,
ಉರುಟು ಚಂದ್ರನ ತುಂಡು ಬಿಳಿಯಲಿ ಸೊಂಪಿದೆ,
ಇನ್ನರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಭರವಸೆಯಿದೆ..."

1 comment: