Friday, June 7, 2013

ನಾನಿಲ್ಲದೆಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೇ ಕೋಗಿಲೆಯೇ,


ಬಹುದೂರ ಹಾರಿ ಹಾಡಿರುವೆಯಲ್ಲಾ,

ವಸಂತವಿಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮಾವೂ ಚಿಗುರಿದೆಯಲ್ಲಾ..

ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆನೇ?! ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಅನುಕರಿಸಹೊರಟಿದ್ದೆ.

No comments:

Post a Comment