Sunday, June 9, 2013

ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ ಸಾಗುವ ನಡೆಗೆ ನೂರು ಕಾಲು
ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಹತಾಶೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟುಕಾಲು
-------------------------
ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ?
ನೀನೇ ಹೇಳಿಸಿದ್ದು...
ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದರೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ
ನಾ ನಿನ್ನೆದುರಿನ ಬಯಲಾದಾಗಿನಿಂದ
ನೀ ನನ್ನೆದುರಿನ ಬಂಡೆಯಾದಂದಿನಿಂದ
ನನ್ನಲಿರುವುದು ನೀ ಹೊರಡಿಸುವ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯೇ ಹೌದು...

-------------------------------

No comments:

Post a Comment